Search
  • psd

Jubileusz 60-lecia naszej Szkoły


Trudno uwierzyć ze nasza szkoła już w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia. Z tej okazji odbyła się uroczystość na której bawiło się 200 gości. Zobacz sam jak świętowaliśmy …Chcemy was zabrać, jeśli nie mogliście być obecni, i pokazać jak wyjątkową oprawę przygotowaliśmy na okazje Jubileuszu 60- lecia Polskiej Szkoty Dokształcającej im. sw. Władysława w Hempstead


Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!” Jan Pawel IITen Niespotykane dotąd atrakcje i dodatki oraz nietuzinkowo udekorowana sala Polskiego Klubu Narodowego w Hempstead, siedziba Jubilatki, była wynikiem starań i pracy nowej Pani Prezes - Barbary (Basha) Karolak, która to wraz z księdzem Piotrem Wąskiem, grupą nauczycieli i rodziców dołożyła wszelkich starań aby uroczystość była niepowtarzalna. Uroczystość miała wyjątkowo podniosły charakter, na początek wniesiono sztandary Polski i USA, przedstawiciele choru Ogińskiego- najstarszego męskiego choru na wschodnim wybrzeżu znakomicie odśpiewali hymny narodowe i tak to się zaczęło ...Wniesienie sztandarów i odśpiewanie hymnów

Gości powitał, współorganizator imprezy ks. Piotr Wąsek wieloletni, skromny choć zasłużony, duchowy opiekun Szkoły. Gośćmi honorowymi uroczystości byli ksiądz Piotr Rożek z Parafii Sw. Jadwigi w Floral Park, dr Dorota Andraka – prezes Centrali Polskich Szkol (CPS) i mgr Ewa Załusińska – prezes okręgowy CPS, dyrektorzy i przedstawiciele polskich szkol na Long Island miedzy innymi mgr. Dorota Kaczmarzyk – dyrektor Polskiej Szkoły Dokształcającej im Sw Jadwigi w Floral Park wraz z przedstawicielami szkoły oraz mgr. Dorota Szczech – dyrektor Polskiej Szkoły Dokształcającej im Zbigniewa Herberta w Copiague wraz z gronem pedagogicznym. Obecni byli tez przedstawiciele wielu polonijnych organizacji m.in Polish Gift of Life, Polskiego Klubu Narodowego w Hempstead. Przybyli prawie wszyscy parafianie z kościoła Sw Władysława w Hempstead oraz duża grupa absolwentów szkoły. Z okazji jubileuszu szkoła otrzymała również list gratulacyjny od Konsula Generalnego RP Macieja Golubiewskiego, który odczytał Krzysztof Karolak. Po przekazaniu komunikatu i gratulacji Konsula, prezes szkoty Barbara (Basha) Karolak, przypomniała w zarysie historie szkoty i b. urokliwie poprowadziła jubileuszowa uroczystość.


Ksiądz Piotr Wąsek przyjmuje dyplom Prezesa Centrali za swoje zasługi dla szkoły.

Dr Dorota Andraka wręczyła dyplomy Prezesa Centrali dla zasłużonego księdza Piotra Wąsek za wsparcie i opiekę nad Polska Szkolą w oraz pedagogów: Edycie Walocha i Elżbiecie Konik. W swoim przemówieniu przekazała wyrazy uznania za ich drugoletnią prace i działalność dla Polonii. Podziękowała za wykładany wysiłek i 24 lata kształcenia najmłodszych pokoleń. Uczestnicy spotkania zareagowali gromkimi brawami zgadzając się ze wspominanymi zasługami wymienionych wyżej nauczycieli. W następnej kolejności Pani Zdzisława Wysocka, przedstawicielka Polskiego Klubu Narodowego w Hempstead składając jubileuszowe życzenia przekazała na rozwój szkoły czek w wysokości $1000. W części Artystycznej wystąpiła Julia Woszczak uczennica klasy 9, która zaprezentowała bardzo urokliwy i żartobliwy wiersz napisany przez Panią Magdalenę Drenarską – Skorski (była nauczycielka tej szkoły) o historii i życiu szkoły. Julia zaprezentowała się również w ciekawej transkrypcji piosenki Leonarda Cohena.


Barbara (Basha) Karolak - nowa prezes szkoły polskiej - prowadzi uroczystośćWspólne zdjęcie absolwentów i pedagogów którzy zaszczycili jubileusz swoja obecnością. Na zdjęciu również Pan Tadeusz Kaśnicki - jeden z pierwszych uczniów szkoły.

Spotkanie absolwentów i, nauczycieli po wielu latach było wzruszające i przywoływało wiele emocji. Uściskom nie było końca. Wspomnienia wróciły. Swoja obecnością zaszczycił jeden z najstarszych absolwentów szkoty Pan Tadeusz Kaśnicki, który edukacje w tej szkole rozpoczął już w 1959 roku, a tego dnia ponownie wraz z gronem absolwentów i nauczycieli stanął do pamiątkowego zdjęcia. Zdjęcia zrobione z gośćmi honorowymi i organizatorami na czele przejdą do historii szkoły, a tym samym będą dowodem dalszej, nieprzerwanej działalności Polskiej Szkoły im Świętego Władysława w Hempstead. Historie szkoły, ta wcześniejszą i ta z ostatnich lat, można było oglądać w setkach zdjęć, które były nieustannie wyświetlane podczas jubileuszu, aż trudno uwierzyć ze szkoła istnieje już 60 lat.

Bardzo ciekawym pomysłem była ścianka oraz wręczenie tradycyjnych tarcz szkolnych dla każdego gościa jako pamiątki tej wyjątkowej uroczystości. Goście byli zachwyceni i wielokrotnie podkreślali ich unikatowość oraz ogrom powracających pozytywnych wspomnień lat szkolnych. Robione zdjęcia przy ściance i tle tarczy szkolnej: pamiątkowe, żartobliwe z rekwizytami, poważne i przypadkowe- będą miłym dodatkiem do wspomnień z tego Jubileuszu. Można tez było oglądać i podziwiać prace uczniów starszej grupy Pani Edyty Walocha. Prace pokazały z jakim wkładem i zaangażowaniem pracują uczniowie szkoły i są dowodem tego ze Polska Hempstead jest dalej potrzebną organizacją, a uczniowie chcą się tam uczyć i spędzać swój ,,wolny" czas.


Prace wykonane przez obecnych uczniów szkoły. Na zdjęciu mała reprezentacja studentów.

Po treściwej, ale nie długiej części powitalnej i artystycznej podano ciepły obiad wraz z przystawkami, napojami i winem. Mimo doborowego towarzystwa, smacznych potraw, stoły szybko opustoszały bo zabawa była przednia. Muzyka jaką grał DJ Denny podrywała do tańca wszystkich niezależnie od wieku i z przymusem zakończyła się po godzinie 2 nad ranem. Wychodzący goście gwarantowali swoja obecność na kolejnej uroczystości organizowanej przez Polska Szkole w Hempstead.

Dobra muzyka podrywała do tańca gości bez względu na wiek i upodobania

Pedagog Elżbieta Konik oraz Edyta Walocha z absolwentka Urszula Oleksiej
Nowa prezes szkoły Barbara Basha Karolak z mężem Krzysztofem. przy ściance która była jednym z hitów uroczystości.Frekwencja na parkiecie dopisywała. Wszyscy dobrze się bawili.

Loteria z wieloma nagrodami była prowadzona przez pedagog Edytę Walocha i obecnych absolwentów.

Stolik numer 20 został okrzyknięty najszczęśliwszym stolikem uroczystości.

Historia Szkoły

Założycielem Polskiej Szkoły w Hempstead był ś.p. inżynier Leon Young, który to z pomocą Zjednoczenia Polsko - Narodowego w Brooklyn, NY, Prezesa Polskiego Klubu Narodowego w Hempstead - Pana Leona Judy, a także Ewy Pernal, Zofii Łukasik, Państwa Kaśnickich, Władysława Korszuna, Jadwigi Perun oraz Apolinarego Rzemieniewskiego utworzyli tę właśnie szkole w 1959 roku.

Od tego czasu szkoła działa nieprzerwanie i mieści się w Domu Narodowym w Hempstead. Zajęcia odbywają się w soboty i obejmują lekcje języka polskiego, historii, geografii, kultury oraz zajęcia artystyczno-muzyczne. Każdego roku nasi uczniowie zdobywają wiedzę która przygotowuje ich do egzaminu z języka polskiego - Polish Regents, gdzie studenci zyskują 3 kredyty na dyplomie ukończenia amerykańskiej szkoły średniej.

Na przestrzeni 60-ciu lat nasza szkoła służyła tysiącom dzieci i młodzieży. Pomagała rodzicom kształcić nowe pokolenia Polonii. Wielu z absolwentów obecnie aktywnie wykorzystuje znajomość języka polskiego w swoich obecnych pracach zawodowych, kontaktach z rodziną i przyjaciółmi w Polsce. Dzięki poświeceniu wielu dobrych ludzi staramy się przekazać najlepsze polskie wartości. Składamy zatem gorące podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do istnienia szkoły. Podziękowania dla byłych i obecnych nauczycieli, wszystkim darczyńcom którzy wspierali i wspierają szkole, na których pomoc zawsze można liczyć. Dziękujemy naszym przyjaciołom i sponsorom za wsparcie. Z naszej strony zapewniamy, że będziemy nieustannie dostosowywali się do potrzeb naszych dzieci i dbali o zaszczepianie polskich wartości.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć się do grona naszych uczniów i przyjaciół szkoły. Dla nas każde dziecko jest wyjątkowe, a dodatkowe ręce do budowania przyjaznej atmosfery mile widziane. Tworzymy przyjazne środowisko dla wszystkich którym w sercu gra Mazurek Dąbrowskiego.

You’ll be posting loads of engaging content, so be sure to keep your blog organized with Categories that also allow visitors to explore more of what interests them.


Create Relevant Content


Writing a blog is a great way to position yourself as an authority in your field and captivate your readers’ attention. Do you want to improve your site’s SEO ranking? Consider topics that focus on relevant keywords and relate back to your website or business. You can also add hashtags (#vacation #dream #summer) throughout your posts to reach more people, and help visitors search for relevant content.


Blogging gives your site a voice, so let your business’ personality shine through. Choose a great image to feature in your post or add a video for extra engagement. Are you ready to get started? Simply create a new post now.

91 views0 comments

Recent Posts

See All